Usługi finansowe i rachunkowe

Co warto o wiedzieć o systemie bankowym SWIFT?

Więcej informacji o systemie rozliczeń SWIFT znajdziesz tu.

Mimo, iż praktycznie rzecz biorąc regularnie korzystamy z usług bankowych, mnóstwo osób pierwszy raz dowiedziało się o funkcjonowaniu systemu SWIFT w 2022 r. w kontekście rozważania wdrożenia sankcji wobec Rosji jako odpowiedź świata na konflikt na Ukrainie. Tymczasem system SWIFT stosowany jest już od lat 70-tych XX w. i stanowi jeden z filarów wydajnego działania światowego rynku finansów.

Co jest największą zaletą systemu SWIFT?

SWIFT to akronim od Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication, co po polsku znaczy Stowarzyszenia na rzecz Światowej Międzybankowej Telekomunikacji Finansowej. Zwykle jednak tego skrótu używa się po prostu do określenia międzynarodowego systemu rozliczeń międzybankowych, bez którego wykonanie przelewów międzynarodowych byłoby zapewne znacznie bardziej skomplikowane niż teraz. SWIFT to popularny, ale nie jedyny wykorzystywany obecnie system tego typu. Nie licząc przykładowo w Polsce funkcjonują też z systemów: SEPA, Express Elixir czy SORBNET.Na całym świecie działają także różne systemy lokalne, służące wyłącznie do rozliczeń między bankami na obszarze konkretnego państwa.

Czym wobec tego wyróżnia się system SWIFT? Obejmuje on prawie wszystkie państwa świata, a przy tym korzystają z niego nie tylko banki, których liczba aktualnie przekroczyła już 11 tys., ale również giełdy, domy maklerskie oraz mnóstwo pozostałych jednostek finansowych. Każdy uczestnik systemu SWIFT musi posiadać swój unikalny kod (BIC – Bank Identifier Code), składający się z 8 znaków (cyfr i liter). Możliwe jest też nadawanie kodu BIC oddziałowi banku, wtedy taki kod składa się z 11 znaków.

System bankowy SWIFT – poznaj kody BIC/SWIFT popularnych polskich banków

Nawet jeśli zaledwie okazjonalnie realizujesz transakcje międzynarodowe, warto znać kod BIC/SWIFT swojego banku, lub przynajmniej wiedzieć gdzie w mgnieniu oka odszukać taką informację. Niżej wymieniamy kody BIC najpopularniejszych banków, mających oddziały w Naszym kraju.

– Bank Millenium: BIGBPLPW
– BNP Paribas Bank Polska SA: PPABPLPK
– BANK POLSKIEJ SPÓŁDZIELCZOŚCI: POLUPLPR
– mBank (BRE): BREXPLPWMBK
– Pekao SA (z żubrem): PKOPPLPW
– PKO BP (w tym dla kont PKO Inteligo): BPKOPLPW
– Credit Agricole: AGRIPLPR
– Bank BPH: BPHKPLPK
– Getin Bank: GBGCPLPK
– Raiffeisen Bank Polska: RCBWPLPW
– BIC ALIOR BANK: ALBPPLPW
– CitiBank: CITIPLPX
– ING Bank Śląski: INGBPLPW
– Santander Bank Polska: (niegdyś BZ WBK): WBKPPLPP

Flobo

Mob.: +48 730 74 55 30
E-mail: [email protected]

Similar Posts