Usługi finansowe i rachunkowe

Dłużnik nie płaci w terminie? Wypróbuj bezpłatny generator not księgowych

Chcesz skorzystać z bezpłatnego generatora not księgowych? Koniecznie odwiedź ten adres.

Przedsiębiorcy na pewnym etapie swojej działalności zawsze spotykają kontrahentów, którzy nie opłacają wystawionych im faktur w wyznaczonym terminie. Jeszcze dekadę temu był to ogromny problem dla przedsiębiorców. Szczęśliwie począwszy od 2013 roku w razie wystąpienia opóźnień w opłacaniu należności polskie ustawodawstwo daje możliwość wystawiania spóźnionym partnerom not księgowych w wysokości 40 euro.

Kiedy można wystawić notę księgową na 40 euro, a kiedy na 70 oraz 100 euro

Artykuły ustawy o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych mówią, że wierzyciel może dopominać się od dłużnika rekompensaty za koszty odzyskiwania należności. Kwota takiej rekompensaty zależy od wysokości niezapłaconego świadczenia pieniężnego. W przypadku, gdy należności nie są wyższe niż 5000 zł wystawia się noty księgowe na 40 euro. Przy zadłużeniu wyższym niż ta kwota, lecz nie przekraczającym 50 000 zł, wierzyciel począwszy od 2020 r. może natomiast wystawić notę na 70 euro, zaś kiedy wysokość nieopłaconej należności przekracza 50 000 zł – notę na kwotę 100 euro. Warto wspomnieć, iż notę księgową można przekazać dłużnikowi bezzwłocznie po wystąpieniu zwłoki w płatności, w dodatku bez obowiązku wcześniejszego upomnienia o upływie terminu. Trzeba jednak uwzględnić czy wysłanie kontrahentowi bez ostrzeżenia noty księgowej na 40 (czy też więcej) euro nie zepsuje budowanych częstokroć przez lata dobrych kontaktów biznesowych. Przecież przyczyną zwłoki w przelaniu należności za fakturę mogą być chwilowe kłopoty z wypłacalnością albo zwykłe niedopatrzenie dłużnika, a nie jego celowe działanie. Z tej też przyczyny, nota księgowa powinna być raczej jednym z kolejnych kroków działań windykacyjnych.

Sprawdź gdzie znaleźć generator not księgowych na 40 euro

W chwili, kiedy wierzyciel ostatecznie decyduje się na wystawienie noty księgowej, zaczyna zadawać sobie pytanie, jak prawidłowo należy określić jej wysokość w złotówkach, skoro normy prawne mówią o nocie w walucie euro. Wskazówki w tym zakresie znajdują się we wspomnianym wyżej dokumencie – kwotę rekompensaty w złotówkach ustala się na podstawie uśrednionego kursu euro ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski ostatniego dnia roboczego miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym minął termin opłaty za faktury.

Zainteresowanym polecamy skorzystanie z bezpłatnego generatora not księgowych udostępnionego za darmo na stronie Flobo – polskiego narzędzia automatyzującego obsługę należności, które posiada także skuteczny moduł automatycznej windykacji.

Flobo

Mob.: +48 730 74 55 30
E-mail: [email protected]

Similar Posts