Usługi finansowe i rachunkowe

Metoda kasowa – rozlicz podatek VAT po otrzymaniu płatności od kontrahenta

Na flobo.io/rachunkowosc/co-to-jest-metoda-kasowa/ znajdziesz więcej informacji o metodzie kasowej.

Właściciele firm z reguły rozliczają się z fiskusem za pomocą metody memoriałowej, zgodnie z którą obowiązek zapłaty podatku od towarów i usług powstaje z chwilą wystawienia faktury. Niestety w takim przypadku urząd skarbowy nie docieka czy zapłata od kontrahenta wpłynęła na rachunek rozliczeniowy płatnika VAT. W przypadku metody kasowej rozliczenie podatku od towaru i usług następuje dopiero po przelaniu opłaty od kontrahenta.

Z rozliczenia metoda kasową może korzystać zdecydowana większość rodzimych przedsiębiorców

Nieterminowość w przelewach należności nie jest rzadkością. Przedsiębiorcy czasem znajdują się w położeniu, kiedy muszą wielokrotnie upominać się od kontrahenta uiszczenia należności za sprzedane towary bądź wykonane usługi. Jeśli takie przypadki zdarzają się nagminnie, nawet znakomicie działające przedsiębiorstwo może liczyć się z stratą płynności finansowej, nie opłacić przysługujących podatków w odpowiednim terminie i ostatecznie narazić się na bardzo bolesne grzywny nałożone przez fiskusa. Na szczęście tzw. mali przedsiębiorcy, a więc firmy których przychód ze sprzedaży w poprzednim roku nie przewyższył razem z podatkiem 2 milionów euro, są uprawnieni do skorzystania z metody kasowej zawieszając w ten sposób termin rozliczenia się z podatku do momentu otrzymania należności od kontrahenta. Mając na uwadze zdefiniowany przez prawo limit z metody kasowej może skorzystać ewidentna większość naszych przedsiębiorców, lecz powinni oni mieć świadomość, że stosowanie z tej formy rozliczenia działa także w drugą stronę. Jeżeli więc sami mają problemy z dotrzymaniem terminów płatności, nie mogą potrącić podatku VAT z faktury zakupowej dopóki nie uiszczą stosownej należności. Deklarację o chęci skorzystania z metody kasowej dostarcza się urzędowi skarbowemu za pomocą druku VAT-R. Niezbędne jest też przejście na rozliczenie podatku VAT w systemie kwartalnym oraz obowiązkowe umieszczenie na każdej wystawionej fakturze dopisku “metoda kasowa”.

Z jakiego powodu księgowi nie rekomendują firmom metody kasowej?

Biura rachunkowe nieraz odradzają mniejszym przedsiębiorcom rozliczenie metodą kasową podatku od towarów i usług. Przeważnie przyczyną tego jest po prostu kwestia codziennego pilnowania otrzymywanych należności związanych z działalnością gospodarczą. Metoda kasowa zmusza bowiem do dokładnego ich pilnowania, by nie przekroczyć terminu uiszczenia podatku VAT. W przypadku przedsiębiorstw wysyłających co miesiąc do kilkunastu faktur nie powinno być z tym kłopotu. Lecz już przy stu i więcej dokumentach monitoring przelewów przychodzących na rachunek firmowy może pochłaniać nawet parę godzin dziennie. Dla takich firm polecanym rozwiązaniem, które gwarantuje minimalizację niebezpieczeństwa pomyłek przy księgowaniu i oszczędność czasu, jest zastosowanie aplikacji służącejdo automatycznego monitoringu należności, jaką jest m.in. Flobo.

Flobo

Mob.: +48 730 74 55 30
E-mail: [email protected]

Similar Posts