Usługi

Komu przyda się pomoc tłumacza przysięgłego języka rosyjskiego?

Na tlumaczalnia.pl uzyskasz więcej informacji o tłumacz przysięgły rosyjski Kraków.

Ubiegłe lata to okres przypływu do naszego kraju studentów i pracowników zza wschodniej granicy. Najwięcej jest między nimi Rosjan oraz Ukraińców. To sprawia, że wzrosło zapotrzebowanie na usługi oferowane przez tłumaczy języków wschodnioeuropejskich – zwłaszcza rosyjskiego, którego używa też znaczna część obywateli Ukrainy. Dotyczy to szczególnie tłumaczy przysięgłych, mających uprawnienia do tłumaczenia dokumentów osobistych oraz urzędowych – a te właśnie są wymagane do podjęcia studiów bądź pracy w Polsce.

W jakich sytuacjach konieczne są tłumaczenia przysięgłe z rosyjskiego?

Tylko tłumacz przysięgły języka rosyjskiego jest kompetentny do przekładu różnego rodzaju oficjalnych dokumentów wydanych przez organy państwowe z Rosji, Białorusi, Kazachstanu bądź Ukrainy. Należą do nich między innymi akty zawarcia związków małżeńskich czy urodzenia, dowody osobiste oraz prawa jazdy, świadectwa maturalne i ukończenia szkół, jak również dyplomy potwierdzające zdobycie różnych kwalifikacji zawodowych i uprawnień. Poza tym powinno się mu zlecić tłumaczenia umów cywilno-prawnych i kontraktów, rejestracji pojazdów czy dokumentów bankowych, wystawianych przez towarzystwa ubezpieczeniowe.

Jak zostać tłumaczem przysięgłym języka rosyjskiego?

Duże znaczenie tłumaczonych dokumentów sprawia, że na tłumaczu przysięgłym spoczywa wysoka odpowiedzialność. W związku z tym, aby wykonywać ten zawód, należy zdobyć odpowiednie uprawnienia. Tłumacz przysięgły powinien być absolwentem studiów lingwistycznych, a następnie zdać państwowy egzamin, który potwierdzi jego znajomość języka. Do rozpoczęcia pracy jako tłumacz przysięgły niezbędne jest dodatkowo posiadanie obywatelstwa UE oraz pełna zdolność prawna.

Lokalizacja:
Wanda Konior – tłumacz przysięgły języka rosyjskiego i ukraińskiego
ul. Mogilska 13/7
31-542 Kraków

Mob.: +48 662-158-931
E-mail: [email protected]

Similar Posts