Usługi

Potrzebujesz zlecić tłumaczenie? Dowiedz się, od czego zależy jego koszt

cennik tłumaczeń z języka ukraińskiego Kraków

Za sprawą otwarcia się naszego kraju na biznes z większości krajów świata pojawiło się większe zapotrzebowanie na usługi translatorskie. Dzień w dzień tłumacze realizują setki zwykłych i poświadczonych tłumaczeń na mniej lub bardziej powszechne języki, zarówno na zamówienie osób prywatnych, jak i rozmaitych firm.

Pomimo, iż w sieci nietrudno wyszperać bezpłatne platformy oferujące translację, nadal nie przejmą one obowiązków profesjonalnych tłumaczy, bowiem skorzystanie z ich pomocy jest często wymagane, np. gdy musimy przynieść uwierzytelnione tłumaczenie dokumentu do sądu. W takich sytuacjach próbujemy orientacyjnie oszacować koszt tłumaczenia. Od czego wobec tego zależna jest cena przekładu?

Elementy determinujące ostateczną cenę tłumaczenia

Finalny koszt przekładu tekstu kształtują następujące czynniki:
1. Kierunek tłumaczenia. Tłumaczenie z innego języka na język polski jest generalnie o kilkanaście procent tańsze aniżeli przekład na język obcy.
2. Język, na który lub z którego planujemy przełożyć tekst. Przekład z powszechniejszych języków germańskich (niemiecki, niderlandzki) albo romańskich (francuski, hiszpański) będzie z pewnością tańszy aniżeli translacja z mniej popularnych wśród tłumaczy języków słowiańskich (m.in. bułgarskiego, ukraińskiego, rosyjskiego) lub wschodnioazjatyckich (wietnamskiego, chińskiego).
3. Czas realizacji przekładu. Jak przy każdej usłudze, jeżeli potrzebujemy czegoś “na zawołanie” powinniśmy przygotować się na wyższy koszt.
4. Poziom skomplikowania tłumaczenia bądź tematy, które opisuje tekst. Przekład opracowań medycznych, prac dyplomowych czy kontraktów handlowych wyceniana jest wyżej, bowiem tłumacz musi posiadać nie tylko znajomość leksyki specyficznej dla danej branży, lecz także odpowiednią wiedzę, aby poprawnie rozumieć tłumaczony tekst i nie popełnić podczas przekładu niewybaczalnych pomyłek.

Czym różni się tłumaczenie przysięgłe od przekładu prostego?

Należy podkreślić, że przekład różnego typu dokumentów jak przykładowo paszport czy świadectwa szkolne (dyplom licencjata, certyfikat ukończenia szkolenia), musi dokonywać tłumacz przysięgły. Taki przekład tytułuje się przysięgłym, ponieważ tłumacz obligatoryjnie poświadcza go pieczątką z własnym nazwiskiem i numerem licencji tłumacza przysięgłego, a informację o tym tłumaczeniu zapisuje w rejestrze, gdzie zaznacza czy tłumaczenie wykonane było z kopii, odpisu bądź oryginału, a także nadaje mu indywidualny numer identyfikacyjny. Tłumacze przysięgli najczęściej posiadają stały cennik za przekład popularnych świadectw oraz dokumentów tożsamości, z kolei w razie niezbędności realizacji tłumaczenia poświadczonego innych pism, cenę usługi wylicza się zawsze od objętości tekstu finalnego (nie wyjściowego). W przekładzie zwykłym jednostką rozliczeniową jest 1800 znaków ze spacjami, tymczasem w tłumaczeniu uwierzytelnionym jest to 1125 znaków.

Lokalizacja:
Wanda Konior – tłumacz przysięgły języka rosyjskiego i ukraińskiego
ul. Mogilska 13/7
31-542 Kraków

Mob.: +48 662-158-931
E-mail: [email protected]

Similar Posts